Yoga i Umeå för funkisar

Välkommen att prova på vår NÄRAyoga

Yoga som alla kan vara med på! Den 28 augusti kl 13-15 i HSOs lokaler i Umeå

NÄRAyoga, yoga som utgår från varje individ.
Det viktigaste för oss med yogan är att alla oavsett funktionsnedsättning ska kunna delta.
Alla övningar i vår yoga anpassas till just dig och din kropp. Vår yoga hjälper dig att må bättre i vardagen och den skänker balans och lugn så att du är stärkt inför livet utanför.
Alla kan vara med, även du!

Datum och tid: Söndag den 28 augusti klockan 13:00-15:00
Plats: HSOs lokal Linnéan, Storgatan 76Obs: Ta med en filt eller en yogamatta om du vill göra övningarna på golvet.Tänk på att vi inte har tillgång till lift!
Yogan är gratis och vi bjuder på smoothies efteråt!

Du anmäler dig genom att maila namn och antal till:
E-mail: camilla.andersson@nara.nu

Eller genom sms till: 072-706 40 77
www.nara.nu

Har du frågor så vänder du dig till
Camilla Andersson, tel; 072-706 40 77
Yogainstruktör: Ingrid Wikström

Som ett led i att för allmänheten ge bättre och tydligare information har nu NÄRA AB personlig assistans skapat en digital kanal för bred information som rör efterskottsbetalning. www.efterskottsbetalning.se

Digital Informationskanal för assistansersättningens efterskottsbetalning med fler perspektiv

Som ett led i att för allmänheten ge bättre och tydligare information har nu NÄRA AB personlig assistans skapat en digital kanal för bred information som rör efterskottsbetalning.

Tanken med blogg/hemsidan är att den ska vara tunnare från början men att allmänheten genom sin breda kunskap ska hjälpa mig bygga på innehållet säger Roy Jeppsson marknadschef på NÄRA AB – personlig assistans. den kommer inte bara innehålla ren information om jag får välja utan även andras perspektiv.

Jag ser att en diskussion genom fakta och perspektiv behövs och nu har vi skapat ett forum där man kan ge sina tankar fortsätter han. Du hittar kanalen här: www.efterskottsbetalning.se

Ny kanal för information som berör assistansersättningens efterskottsbetalning.

Digital Informationskanal för assistansersättningens efterskottsbetalning med fler perspektiv

Som ett led i att för allmänheten ge bättre och tydligare information har nu NÄRA AB personlig assistans skapat en digital kanal för bred information som rör efterskottsbetalning.

Tanken med blogg/hemsidan är att den ska vara tunnare från början men att allmänheten genom sin breda kunskap ska hjälpa mig bygga på innehållet säger Roy Jeppsson marknadschef på NÄRA AB – personlig assistans. den kommer inte bara innehålla ren information om jag får välja utan även andras perspektiv.

Jag ser att en diskussion genom fakta och perspektiv behövs och nu har vi skapat ett forum där man kan ge sina tankar fortsätter han. Du hittar kanalen här: www.efterskottsbetalning.se

NÄRA bedriver personlig assistans enligt LSS-reformens intentioner som främst är valfrihet, självbestämmande, delaktighet, integritet och kontinuitet. NÄRA är ett värdegrundsbaserat assistansbolag och arbetet med vårt systematiska kvalitetsarbete pågår dagligen.

Tillsammans med kunden vill vi utveckla ett långsiktigt och engagerat samarbete byggt på öppenhet, förtroende och insatser av rätt kvalitet. NÄRAs förhållningssätt symboliseras med en våg där det ska finnas en balans mellan olika behov. NÄRA finns i mitten för att skapa ett samförstånd mellan kunder och assistenter.

www.nara.nu

NÄRA på Twitter
NÄRA på facebook
NÄRA på Instagram
NÄRA på youtube
NÄRA på Google+
NÄRA på Linkedin

NÄRA finns för att vår ägare och grundare hade en dröm om hur personlig assistans skulle vara

NÄRAs VD Anders Roxström deltar i affärspsykolog Jan Blomströms podd. Hur gör NÄRA för att möta de allt hårdare krav som sätts på assistansbranschen?

Affärspsykolog Jan Blomström har valt att samtala med NÄRAs VD Anders Roxström i sin helt nya podd. Du tas med på en resa i hur NÄRA genom VD Anders använder byggstenar som styrmedel.
Syftet är att få organisationen att dansa fågelbalett så att NÄRA ska kunna bidra till att alla människor ska ha möjligheten att välja hur de vill leva sitt liv.

Som lyssnare får du ett oerhört skönt avsnitt där Anders ger ett prestigelöst porträtt på såväl ett ledarskap som ett sätt att se på medarbetare som verkligen andas 2016. Dessutom presenterar Anders ett scoop i slutet av avsnittet som ligger helt i linje med ett modernt sätt att driva verksamhet.

Om podcasten Affärspsykologen möter…

Affärspsykologen möter… är en intervjubaserad businesspodd där affärspsykolog Jan Blomström möter intressanta och handlingskraftiga personer som han  är extra nyfiken på. Gästerna är främst personer som har skapat något speciellt inom näringsliv, offentlig verksamhet, politik och media eller på andra sätt utmärkt sig.

Målgruppen är drivna lyssnare som ser ständig förändring som en naturlig del i sin tillvaro och som på många sätt ser på förändring som det nya svarta. Tillsammans inspireras både Jan och lyssnarna av gästerna och deras kärlek till förändring och utveckling i sina verksamheter.

Nyfiket utforskar Jan hur gästerna balanserat gränssnittet mellan psykologi och business i skapandet av sitt framgångs-DNA. Samtalen går på djupet för att fånga upp den verkliga bilden av gästernas framgångssagor och vilka val de fått göra. Lyssnaren får ta del av det som verkligen betytt någonting under deras resa, såväl milstolpar som den tråkiga vardagen bakom kulisserna. Gästerna erbjuds ett nära och äkta samtal där de i lugn och ro får komma till tals och lyfta fram sin version av framgångssagan.

Var 14:e dag bjuds lyssnarna in till ett nytt avsnitt av Affärspsykologen möter… med start 5/1 2016. Podcasten kommer finnas tillgänglig på alla vanligt förekommande plattformar, appar samt på Jans hemsida www.janblomstrom.se

För att lyssna på podden så klickar du här: TILL PODDEN

NÄRA bedriver personlig assistans enligt LSS-reformens intentioner som främst är valfrihet, självbestämmande, delaktighet, integritet och kontinuitet. NÄRA är ett värdegrundsbaserat assistansbolag och arbetet med vårt systematiska kvalitetsarbete pågår dagligen.

Tillsammans med kunden vill vi utveckla ett långsiktigt och engagerat samarbete byggt på öppenhet, förtroende och insatser av rätt kvalitet. NÄRAs förhållningssätt symboliseras med en våg där det ska finnas en balans mellan olika behov. NÄRA finns i mitten för att skapa ett samförstånd mellan kunder och assistenter.

www.nara.nu

NÄRA på Twitter
NÄRA på facebook
NÄRA på Instagram
NÄRA på youtube
NÄRA på Google+
NÄRA på Linkedin

NÄRA finns för att vår ägare och grundare hade en dröm om hur personlig assistans skulle vara

Den personliga assistansen är under attack, från flera håll.

Rättighetslagen personlig assistans är under attack och det är attacker som kommer från olika perspektiv med olika motiv. Framför allt så är attackerna omotiverade och oprovocerade.

Det vi på NÄRA tillsammans med många andra företag och organisationer ifrågasätter är vad det är som motiverar dessa olika attacker. Vi hör fusk men ser inget. Endast 2 % av hela branschen är på något sätt involverade i fusk. Debatten i sin helhet talar dock aldrig om det och utan faktiskt insyn så låter det som att en hel bransch skakas av fusk. Alltid. Hela tiden vilket inte stämmer. 

Detta vet politiker och förmodligen journalisterna som basunerar ut det med. Så, vad är deras infallsvinkel då? Pengar? Ja det är nog sant tills viss del, i alla fall om man fördjupar sig i politikernas retorik. Magdalena Andersson finansminister (S) sade i EKOT den 22 oktober att ”Det handlar också om att dämpa kostnadsutvecklingen på andra områden där vi ser att kostnaderna ökar, tex sjukskrivningar och assistansersättning, där fanns åtgärder i budgeten som verkligen behöver gå igenom i riksdagen”. Detta uttalande var direkt kopplat till Sveriges flyktingmottagande vilket inte kan tolkas på något annat sätt än att ministern väljer att ställa en utsatt grupp mot en annan. Precis ett sådant Sverige som de flesta hört att Socialdemokraterna inte vill ha. 

Barn- äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) berättar i SVT den 15 dec att hon inte längre se på när kostnaderna skenar för den personliga assistansen och vill nu se över LSS-lagen. Hon vill däremot inte kommentera enskilda fall. Med andra ord; kom inte och prata om människor, det är inte det viktiga just nu. Nu ska vi fokusera på att spara pengar, rättigheter eller inte.

Den 16 dec sammanställer assistanskoll fakta som det sammanställt från Socialförsäkringsrapport 2015:13.

Den visar att de kostnader som Åsa Regnér ser skena beror på vissa ganska naturliga orsaker:

Orsaker till att antalet personer ökat

  • Lagändringen 1996 med införandet av det femte grundläggande behovet ”ingående kunskaper” som gjort att assistans ofta beviljas för ”aktiv tillsyn”.
  • Lagändringen 2001 när personer över 65 år fick behålla sin assistans.
  • Att fler söker assistansersättning.
  • Samtidigt sägs det att antalet i personkrets tre minskat något sedan 2007 då den ”förtydligade normeringen” av grundläggande behov infördes. Färre beviljas sedan dess tid vid måltider och vid av/påklädning.

    Orsaker till att antalet assistanstimmar ökat

  • Att aktiv tillsyn beviljas mycket för det femte grundläggande behovet ”ingående kunskaper” I aktiv tillsyn anses assistenten behöva finnas till hands hela tiden. De som beviljas assistans all vaken tid har ökat från 15 till 67 %.
  • Dubbel assistans och assistans vid dygnsvila beviljas mer och mer särskilt efter en tid när personen haft assistans.
  • Antalet assistanstimmar ökar snabbare hos privata anordnare, vilket antas bero tex på att de har jurister som företräder sina kunder.
  • Det saknas svar i lag/förarbeten på vilka behov som ska ge assistans och hur många timmar det är rimligt att bevilja. Det saknas tydliga gränser och nivåer för hur mycket som kan beviljas.

Från assistanskoll 16 december 


Klick-journalistiken – Att ta billiga poäng på en utsatt grupps bekostnad

För att sammanfatta så har fusk inom assistansen som nyhet plockats upp utan kunskap och faktiskt vilja att granska branschen som helhet utan man har valt att stanna vi de som fuskar. Ni vet, de där 2 procenten… 

Journalister har otaliga gånger skapat nyheter från enskilda individers snyltande på välfärden och talat om den som att den gäller alla. Inte bara ett fåtal. Att luta sig tillbaka på allmänintresse och skapa ”Klick” förlåt krigsrubriker bara för att den enskilda journalisten ska tjäna på nyheten är inte att återge nyheter, det är att dra nytta. Visst finns det många journalister som valt att lyfta fram goda exempel och ifrågasätta politiker men den vedertagna sanningen har i mångas ögon blivit att assistansbranschen är en smutsig bransch. 

Lyckligtvis kan vi som arbetar i den dagligen säga att det inte är så. Alls. Utan det är en bransch där människor för chans till att leva på lika villkor tack vare en assistans som trots attacker fortsätter att fungera.


Ett enklare sätt att förklara hur vi arbetar med personlig assistans. Ett sätt att stärka vårt varumärke och tydliggöra vårt erbjudande. Vi har satt kunden i centrum.

Ett enklare sätt att förklara hur vi arbetar med personlig assistans. Ett sätt att stärka vårt varumärke och tydliggöra vårt erbjudande. Vi har satt kunden i centrum.

Som ett led i att tydliggöra våra erbjudanden så har NÄRA personlig assistans tagit fram 4 st filmer som på ett enkelt sätt förklarar hur NÄRA arbetar med personlig assistans.

- Vi såg att det saknades enkla sätt att förklara vad för erbjudande assistansbolag hade och vad som kunde erbjudas. Med dessa filmer så ger vi dem som vet och de som inte vet samma möjlighet att ta till sig information. De kan med ett knapptryck bli textade så att de blir än mer tillgängliga. Vi har inte tagit bort möjligheten att läsa sig till vad vi gör utan endast förstärkt vårt erbjudande säger Roy Jeppsson marknadschef på NÄRA. 

Vi har sökt över hela nätet och vart jag än hamnar så är det långa rader av komplicerad text om hur speciella deras erbjudande är utan att riktigt förstå varför. Nu ger vi kunder, anhörig, blivande kunder, nyfikna mfl ett enkelt redskap som förklarar våra assistansmodeller på ett bra sätt. Det stärker dessutom vårt erbjudande och vårt varumärke och vi är säkra på att detta är något marknaden nu dels är mogen för men framför allt behöver fortsätter Roy Jeppsson.

NÄRA fortsätter sin satsning på friskvård för människor med funktionsnedsättningar.

Fortsatt satsning på olika former av anpassade träningsformer med syfte att ge människor med funktionsnedsättningar valmöjlighet att delta i aktiviteter som kan ge en högre livskvalité

”För oss är valmöjlighet till delaktighet alltid det vi söker”

- Vi ser att det finns väldigt många i Sverige som på grund av sin funktionsnedsättning inte får möjligheten att delta i friskvårdsaktiviteter eftersom de inte har träningsformer som de kan att delta i. I vår vision talar vi om att bidra till att ge människor möjligheten att välja hur de vill leva sitt liv. I och med att vår satsning fortsätter så har vi tagit ytterligare ett steg mot att detta. De har möjlighet att delta men även möjligheten att inte göra så skrattar Roy Jeppsson, marknadschef på NÄRA och tar en tugga av sin muffins.

På NÄRA arbetar man med certifierade instruktörer som har bredd kunskap om yoga och pilates. Idag finns yogan endast i Vallentuna där NÄRA har sitt huvudkontor men pilatesen har tagit steget in i centrala Stockholm med 4 olika klasser per vecka. 

Projektledare Karin Wallin med ansvar för utveckling av pilatesen kommenterar det så här;  

-Jag brinner för att möta människor och min erfarenhet av att träna för att må bra men framför allt hålla mig hel gör mig än mer motiverad till att skapa dessa möjligheter till delaktighet i livet för alla. På sikt önskar jag såklart att vi kan utföra pilates eller yoga även på andra orter i Sverige. Jag finns däremot tillgänglig för prova-på-klasser och åker gärna från Stockholm för att visa hur ett pass kan se ut. Det känns som att jag har en plikt att ge fler chans till att förstå hur nyttigt pilates kan vara både för funkisar men även för andra som behöver se att verkligen alla kan delta om man bara ändrar förutsättningarna lite. 

För mer info om NÄRAs pilates eller yoga så tag kontakt med Karin på: karin.wallin@nara.nu

CP-skadad, jurist, projektledare, dansare, flickvän men framför allt människa. Följ med på en rullande livsresa.

CP-skadad, jurist, projektledare, dansare, flickvän men framför allt människa. Följ med på en rullande livsresa.

Följ med på en rullande livsresa där Karin som är utbildad jurist och nu verksam som projektledare med glimten i ögat berättar om några väl valda ögonblick ur hennes liv. Den kommer ställa fördomar på sin spets samt vänder och vrider på verkligheten. Detta är föreläsning från hjärtat till hjärtan.

En livsberättelse ur en rullande jurist, projektledare och dansares perspektiv på världen.

Tid och plats 3 nov: 17.00–18.30, NÄRA:s kontor, Smidesvägen

5 Vallentuna

Anmälan för 3 nov: Mailar du senast den 2 nov
Anmälan skickas till: karin.delen@nara.nu märk rubriken med datum du vill komma. 

Ange även namn, telefonnummersamt om du är rullstolsburen. 

Varmt välkommen!

”Fokusera på kvalitet”

Det är rubriken på Handelskammartidningens intervju av NÄRAs ägare nr 3, 2015. I den får vi följa hur en entreprenör som i 20 år trott på en reform och skapat sin verksamhet kring den nu ser hur ett fokus på bolagsformer plötsligt försvårar arbetet inför framtiden. Hur det faktum att man tar ut en rimlig vinst inte längre är en självklarhet.

Om du fick ge ett råd till politikerna med Ilmar Reepalu som främste mottagare idag som ledare av utredning som genomförs just nu?

- Dra inte alla över en kam. Titta på det som människor egentligen är kritiska till. Våga inse att vinst i är farligt så länge den är rimlig. Idag ser vi att 30 % gör 0-resultat eller förlust, 25 % har 0<2 % vinst , ca 14 % 2>4 % vinst ca 14 har 4>6 % i vinst och endast 17 % gör mer än 6 % i vinst. Detta är visserligen siffror från 2013 men av erfarenhet i enlighet med vad som hänt sedan dess så är sannolikheten stor att siffrorna blivit ännu ”bättre” om man ser till att det förmodligen minskats en del vinst för alla inte bara de som tjänar mest. Dock är det viktigt att poängtera att detta än en gång inte handlar om kvalitet. Det vi ser är också att det är väldigt små bolagen som gör de större vinsterna. De som har över 150 anställda som vi ligger oftast på 2 %.

Sen så har politiker ett stort ansvar när det kommer till uppräkning av schablon. Nästkommande års är nästintill upprörande då den är grundad i en modell som uteslutit parametrar som är avgörande för en god kvalitet. detta kommer varje bolag att vara nödgad att stå för själv nu. Den höjning på 1,4 % kommer inte ens täcka kollektivavtalshöjningarna av lön. De närmaste åren blir stålbad och jag tillsammans med många branschkollegor är oroliga inför framtiden. 

Nej, avslutar Ingrid. Det är sannerligen dags att politikerna börjar fokusera på vad kvalitet för individen är istället för att spela med människors liv.

Ytterligare en historiskt låg uppräkning av schablonen

Schablon höjningen för personlig assistans 2016 landar på 288 kr (1,4 %)

Framtid schabloner

Nu kommer schablonbeloppet att räknas upp 1,4 % varje år tills ett ett nytt system för beräkning av timbeloppet införs vilket tidigast blir 2018. De baserar detta på: schablonbeloppet är för högt beräknat i förhållande till arbetskostnader för vårdbiträden och personliga assistenter samt för övriga kostnader (dvs. administration, kompetensutveckling, assistansomkostnader m.m.) regeringens budget del 9 Hälsovård, sjukvård och socialomsorg (sid 188) 

Vi ifrågasätter vilket underlag de tittat på och undrar vilka fler tjänster de hittar i samhället som ligger på 284 kr per timme.